Civilsamhällets nätverk mot antimuslimsk rasism

Bli en del av Civilsamhällets nätverk mot antimuslimsk rasism

Vi har sett en ökad antimuslimsk rasism som får konsekvenser för civilsamhället i stort. Våren 2020 startades civilsamhällets nätverk mot antimuslimsk rasism med hjälp av Forum – idéburna organisationer med social inriktning, med syfte att utgöra en plattform för civilsamhällesorganisationer att föra dialog, utbyta kunskap och stärka den egna kapaciteten att motverka antimuslimsk rasism.

Genom fylla i detta formulär ansöker du om att bli en del av Civilsamhällets nätverket mot antimuslimsk rasism. Det innebär att du godkänner att finnas med på en lista för utskick och inbjudningar för nätverksträffar.

Vilka kan vara med i nätverket mot antimuslimsk rasism?
För att ingå i nätverket behöver dina grundläggande värderingar och inriktning vara i linje med nätverkets syfte att motverka varje form av rasism, med särskilt fokus på antimuslimsk rasism. Kommittén gör en avgörande bedömning av detta.

Med antimuslimsk rasism, ibland även benämnd islamofobi, avses socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot muslimer och islam, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer eller associeras till islam. Denna definition tydliggör att det handlar om både teori och praktik. Antimuslimsk rasism kan liksom annan rasism vara såväl strukturell och institutionell som diskursiv och individuell, samt medveten eller omedveten.
* indicates required

För att ingå i nätverket behöver organisationens grundläggande värderingar och inriktning vara i linje med nätverkets syfte att motverka varje form av rasism, med särskilt fokus på antimuslimsk rasism. Genom att anmäla dig i detta formulär ansöker du om att bli en del av Civilsamhällets nätverket mot antimuslimsk rasism. Det innebär att du godkänner att finnas med på en lista för utskick och inbjudningar för nätverksträffar. Civilsamhällets nätverk mot antimuslimsk rasism kommer bjuda in till två nätverksträffar per termin med olika organisationer som värdar. Värdarna för träffarna kommer att få tillgång till denna lista för att bjuda in till nätverksträffarna. Dina uppgifter kommer inte att användas för några andra ändamål. Nedan klickar du i hur du vill bli kontaktad.